Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skype je software pro internetovou telefonii; funguje na bázi peer-to-peer připojení (spojení dvou počítačů bez prostředníka); program začali v roce 2003 vyvíjet Niklas Zennström a Janus Friis, autoři programu Kazaa, jednoho z nejznámějších softwarů pro sdílení souborů mezi uživateli; vedle verze pro Windows existují také verze pro kapesní počítače, Mac OS a Linux.

 

Jak získat skype:

Software je z Internetu nejlepší stahovat vždy z oficiálních stránek produktu. Oficiální stránky Skype jsou provozovány na adrese http://www.skype.com. Ke stažení programu se dostaneme klepnutím na odkaz Download. Skype je lokalizován do desítek jazyků včetně češtiny a stejně tak i webové stránky mají několik jazykových mutací.

 

Instalace skype:

Minimální požadavky na HW: operační systém Windows 2000 nebo Windows XP, procesor s frekvencí alespoň 400 MHz, operační paměť 128 MB, 15 MB volného místa na pevném disku, zvuková karta, reproduktory (sluchátka) a mikrofon, připojení k internetu o rychlosti alespoň 33,6 kb/s. (Tohle jsou minimální Doporučené požadavky, ale i na W98 SE jde Skype provozovat).

Instalace: otevřeme složku, do které jsme si soubor uložili (SkypeSetup.exe), otevřeme, začne probíhat instalace. (Pokud máte Service Pack 2 pro Windows XP, pravděpodobně budete upozorněni na nebezpečí, které může software skrývat - bez obav povolte spuštění programu. Dále se Vás může dotázat Váš firewall na komunikaci s internetovým serverem ui.skype.com, zvolte odpověď YES). První okno - vyberte jazyk - další. Druhé okno - zaškrtnout Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy - další. Třetí okno - zvolit složku, do které se program nainstaluje (standardní složkou je C:\Program Files\Skype\Phone) - další. Čtvrté okno - nastavení voleb pro spouštění programu - další. Páté okno - průběh instalace - Závěrečné okno - dokončit.

 

Registrace Skype:

Registrace nového uživatele: po klepnutí na ikonu a spuštění programu je nutné vyplnit přihlašovací údaje - Klikněte zde pro přihlášení, bez přihlášení nelze pracovat s programem. Po klepnutí se zobrazí okna se dvěma záložkami. První je určena pro nové uživatele, kteří dosud nemají účet a druhá je určena uživatelům s již vytvořeným účtem (ti se mohou na této stránce do programu přihlásit). Jako první je potřeba zvolit tzv. jméno Skype (přezdívku), pod kterou budete mezi uživateli vystupovat. Každý uživatel musí mít své vlastní jméno Skype, které musí mít alespoň 6 znaků, musí začínat písmenem a nesmí obsahovat mezery. Minimální délka hesla jsou čtyři znaky. Přihlásit uživatele automaticky zajistí, že po uložení přihlašovacích údajů se budete pod těmito údaji přihlašovat automaticky - nebude nutné je pokaždé znova vyplňovat. Tuto volbu zatrhněte pouze v případě, pokud jste si skutečně jisti, že Váš počítač nebudou využívat další osoby, ke kterým nemáte důvěru. Další volba, Spustit Skype při startu počítače, určuje, aby se program nahrál do paměti počítače při každém startu operačního systému. Pokud chcete program využívat pravidelně, je vhodné tuto možnost zaškrtnout - souhlas s licenčním ujednáním - další. Zobrazí se okno s formulářem, jehož vyplnění je dobrovolné. Vyplnění emailové adresy je také dobrovolné, ale je lépe ji vyplnit pro případ, že byste zapomněli heslo. Klepnutím na tlačítko Další dokončíte registraci a bude následovat spuštění programu.

Pokud jste zapomněli heslo, můžete si jej nechat zaslat na registrační adresu pomocí odkazu Zapomněli jste heslo? Jedná se o odkaz, který vede na externí webovou stránku, na které si můžete nechat zaslat nové vygenerované heslo na emailovou adresu zadanou při registraci.

 

Základní funkce:

Status - po prvním spuštění programu se v dolní liště operačního systému objeví zelená ikona informující o spuštění Skype. Ikonka může mít několik podob podle statusu, který uživatel právě má. Offline - uživatel není přítomen; Online - uživatel je přítomen; Skype me - tímto statusem dává uživatel najevo, že má chuť si povídat a je viditelný i pro uživatele, kterým nepovolil autorizaci; Nepřítomný - uživatel není u počítače, v nastaveních lze určit, za jak dlouho se při nečinnosti status automaticky změní na nepřítomný; Nedostupný - podobně jako u nepřítomný se zapíná automaticky po uplynutí určité doby, dobu lze nastavit v nastaveních; Nerušit - tímto uživatel dává najevo, že je přítomen, ale nechce být rušen; Neviditelný - pokud má uživatel tento status, je pro ostatní uživatele neviditelný do doby, než se je rozhodne sám kontaktovat.

Přidání uživatele - to lze provést klepnutím na ikonku plus, případně na odkaz Přidat kontakt. Kontaktem může být nejenom uživatel Skype, ale také klasické telefonní číslo. Do svého seznamu kontaktů můžete přidat jakéhokoliv uživatele Skype. Pokud ale chcete vidět, kdy je online, musíte ho požádat o autorizaci. Teprve potom bude program ikonkou rozlišovat, kdy je tento uživatel připojen online. Formulář vyzývá ke vložení Skype jména, celého jména nebo emailové adresy uživatele, kterého chcete přidat do svých kontaktů. Pokud chcete přidat uživatele, který je dostupný na běžné telefonní lince (SkypeOut), zadejte jeho jméno a telefonní číslo. Pokud chcete vyhledat uživatele podle většího množství kritérií, klepněte na nabídku Hledat uživatele Skype, zde závisí na tom, zda má konkrétní osoba vyplněné tyto údaje.

Nastavení programu: - Soubor - nabídka Upravit můj profil - pokud nechcete vystupovat anonymně, tak je dobré vyplnit profil; tlačítkem Změnit... lze změnit standardní ikonku uživatele, vybrat si můžete z několika přednastavených obrázků, ale importovat můžete i svůj vlastní obrázek, přičemž jeho rozměry mohou být libovolné, pokud by byl obrázek příliš velký, program si ho sám v příslušném měřítku zmenší.

                                      - Nástroje - nejvíce nastavení lze provést v této nabídce, zmíním se hlavně o položce Nastavení, v položce Nastavení se upravuje většina změn v programu, pro provedení změn je vždy nutno klepnout na tlačítko Uložit. Záložky Obecné, Soukromí, Upozorňování, Zvuky, Klávesové zkratky a Spojení není třeba rozebírat podrobně, zaměřím se na ostatní nastavení.  Zvuková zařízení - řídí se nastavením operačního systému, za standardní zvuková zařízení jsou vybrána ta, která jsou nastavena v Ovládacích panelech operačního systému. Při zaškrtnutí volby Použít PC reproduktor budou některé zvuky realizovány prostřednictvím základního reproduktoru, kterým je vybaven každý počítač, výsledná kvalita je ale řádově horší. Volba Povolit automatické nastavení zvukového zařízení určuje, že pro správu zařízení bude použito standardní nastavení, které by ve většině případů mělo bez problémů fungovat. Klepnutím na odkaz Dozvědět se více, jak nastavit audio zařízení se přenesete na webovou stránku, na které naleznete více informací o nastavení zvukové karty a o připojení mikrofonu a reproduktorů nebo sluchátek. Rozšířené - zde nalezneme méně používaná nastavení určená spíše pro pokročilé uživatele * Spustit Skype při startu Windows - určuje, zda se program bude spouštět spolu s operačním systémem * Zjišťovat nové verze automaticky - budete upozorněni v případě, že se na stránkách Skype objeví nová verze programu * Automaticky přijmout hovor - v případě příchozího volání bude hovor automaticky přijmout * Styl chat zpráv - výběr mezi volbou Skype a IRC. Určuje, zda textová komunikace bude vypisována do jednoho okna, nebo zda každý z účastníků bude mít své vlastní okno pro zprávy * V chat komunikaci zobrazovat čas - v psané komunikaci bude u každé zprávy zobrazován čas zpráv * Zobrazit okno s zprávou chat - zobrazí okno s textovou komunikací * Asociovat Skype s callto: linky - pokud v dokumentech nebo internetových stránkách narazíte na odkaz s callto: na začátku, bude operační systém automaticky spouštět program Skype pro navázání komunikace * Automaticky pozastavit Winamp - v případě započetí hlasové komunikace dojde k pozastavení přehrávání hudby v přehrávači Winamp * Zobrazovat technické informace o hovoru - v průběhu hovoru budou zobrazovány technické informace o hovoru. To může být užitečné ve chvíli, kdy připojení k ostatním uživatelům nefunguje tak, jak by mělo. Díky těmto údajům můžete např. zjistit, zda ztrátovost paketů nepřevyšuje kritickou hodnotu 20 % a další údaje, které by mohly svědčit o vašem špatném připojení. Přesměrování a hlasová schránka - v případě, že máte aktivovanou službu hlasové schránky, nastavujete zde uvítací zprávu, která bude přehrávána uživatelům volajícím v době vaší nepřítomnosti * Přesměruj mé hovory, pokud nejsem na Skype - zaškrtnutím této volby můžete do políčka vepsat telefonní číslo nebo jméno skype, kam mají být přesměrovány hovory v případě, že nejste ve Skype online. Hovory budou přesměrovány na všechny zadané kontakty zároveň, pro přesměrování na běžná telefonní čísla je potřeba mít aktivovanou službu SkypeOut a patřičný kredit * Předat nepřijaté hovory do Hlasové schránky - volba určuje, že nezvednuté příchozí hovory budou přesměrovány do vaší hlasové schránky. Klepnutím na volbu Rozšířené nastavení můžete upřesnit, zda takto mají být směrovány hovory, které odmítnete, případně i hovory, které přijdou ve chvíli, kdy uskutečňujete další hovor. V případě aktivní služby Přesměrování budou příchozí hovory přesměrovány nejprve na zadané telefonní číslo (nebo uživatele Skype) a teprve v případě žádné odezvy od účastníka, na kterého byl hovor přesměrován, bude hovor nasměrován do hlasové schránky * Poslední volbou můžete nahrát vlastní verzi uvítací zprávy pro hlasovou schránku. Maximální délka je 60 vteřin. 

 

Skype chat:

Mimo hlasové komunikace můžete ve Skype využívat chat (psanou komunikaci) a přenos souborů. Psaná komunikace má klasickou podobu dialogu, který je rozdělen na dvě svislé části. Menší pravá část zobrazuje údaje o přihlášených uživatelích chatu, ve větší levé části probíhá samotný rozhovor. Pravou část je přitom možno skrýt klepnutím na ikonku Skrýt uživatele.

V nastavení jsme se setkali s dvěma možnostmi volby zobrazení. Na výběr bylo zobrazení Skype a IRC. Zobrazení typu Skype zabírá každá věta více prostoru, protože jméno autora zprávy a její čas je uveden na samostatném řádku. Výpis ve stylu IRC je co do nároků na prostor střídmější a hodí se pro dlouhé hovory. Uživatelé, kteří na něj nejsou zvyklí, může být méně přehledný.

Klepnutím na tlačítko Přidat, případně na ikonku pod seznamem uživatelů, můžete do chatu pozvat další uživatele, kteří jsou právě online. Celkový počet uživatelů v rámci jednoho chatu není nijak omezený.

Aktuální chat lze i pojmenovat. To lze udělat kliknutím na ikonku Téma. To je výhodné zejména tehdy, pokud k diskuzi chcete pozvat více uživatelů a počítáte s tím, že diskuze bude pokračovat i po vašem odchodu. Takový chat lze uložit do oblíbených a později se k němu snadno vrátit. Informace o nastaveném tématu se objeví v záhlaví okna s chatem.

Po klepnutí na červené tlačítko Ukončit opustíte chat. Klepnutím na zelenou ikonku se sluchátkem vybranému uživateli zavoláte - požádáte jej o započetí hlasové komunikace. Klepnutím na ikonku s písmenem A, v tuto chvíli šedou, započnete s vybranými účastníky chatu vlastní komunikaci v odděleném okně.

Přenos souborů - modrá ikonka se znakem šipky. Po výběru uživatele klepněte na modrou ikonku se šipkou a nalistujete příslušný soubor. Podržením klávesy Ctrl můžete vybrat více souborů. Po vybrání souboru a potvrzení dialogu se příjemci zobrazí okno, ve kterém musí potvrdit, že zasílaný soubor chce přijmout. Pokud jej přijme, otevře se okno s informací o přenosu souboru. V okně, které se otevře po zahájení přenosu, uživatel může sledovat - jméno Skype uživatele, kterému soubor zasíláme - název zasílaného souboru a jeho velikost - informaci o množství přenesených dat - zbývající dobu přenosu - přenosovou rychlost. Přesměrování přenosu , o kterém jsme v tomto případě informováni, znamená, že komunikace mezi uživateli neprobíhá přímo, ale data proudí skrze další uživatele Skype (struktura peer-to-peer sítě Skype). I v průběhu přenosu můžeme ještě nedokončený přenos zrušit. Poslední volbou je zátržítko, kterým nastavujeme, zda chcete okno po skončení přenosu zavřít. V případě, že někdo zašle soubor vám, objeví se informace o příjmu souborů. Je na vašem rozhodnutí, zda soubor přijmete(!!soubory přijímejte s rozmyslem, přijímání souborů od lidí, které neznáte, může být nebezpečné pro data ve vašem počítači - viry atd.!!). Pokud ho přijmete, klepněte na tlačítko Uložit jako... a vyberte odpovídající složku. Pokud jej přijmout nechcete, klepněte na tlačítko Zrušit.

 

Skype volání:

* Volání v rámci Skype - volat konkrétního uživatele lze nejrychleji poklepáním na jeho kontakt (pokud nemáme v Nastavení - Obecné - zatrženo zahájit chat), při poklepání pravým tlačítkem se otevře nabídka s více možnostmi. Po poklepání na uživatele nebo výběru položky Volat tento kontakt vyvolá na straně volaného uživatele zvuk a objeví se informaci o příchozím volání. Pokud hovor přijmete, můžete začít komunikovat. Pokud hovor nebudete chtít přijmout, zobrazí se volajícímu oznámení o odmítnutém hovoru. Pokud příchozí hovor nevezmete, i po skončení vyzvánění vás blikající ikonka v nástrojové liště bude informovat o zmeškaném volání. Abyste se jí zbavili, je nutno ve Výpisu hovorů klepnout na tlačítko Nová událost, ve kterém se dozvíte, čí hovor jste zmeškali. Během hovoru se doposud šedá nabídka funkcí v záložce Hovor zvýrazní. Jednou z nejpotřebnějších funkcí je volba Přidržet, která umožňuje upozadit stávající hovor ve chvíli, kdy se vám pokouší dovolat další uživatel. Díky této funkci můžete rychle vyřídit druhý hovor a vrátit se k původnímu. Užitečná je také funkce Vypnout mikrofon, která během hovoru zcela vypne mikrofon, takže váš protějšek nemůže nic slyšet. V průběhu volání můžete zavěsit klepnutím na červenou ikonku umístěnou ve spodní části okna programu Skype, případně v menu Hovor zvolit položku Zavěsit.

* SkypeOut - je placená služba, s touto službou můžeme volat na běžná telefonní čísla a mobilní telefony. Zatímco u běžného mezinárodního volání jsou sazby určovány podle vzdálenosti a intenzity provozu, v případě Skype tomu tak není a sazby se odvíjí podle většího množství faktorů, mezi nimiž je i ekonomická prosperita dané země a také množství volání z a do dané země. V průměru je volání do většiny lokalit výrazně levnější než při použití běžných telefonních přístrojů. Aby bylo možné tuto službu aktivovat, musíte mít k dispozici embossovanou platební kartu s povolenými platbami v prostředí Internetu. Embossované platební karty jsou ty, které mají výrazně vyražená a postříbřená nebo pozlacená písmena. Ceník SpypeOut volání naleznete na http://www.skype.com/products/skypeout/rates/all_rates.html?currency=CZK,

Kupujeme kredit - zadej http://www.skype.com/products/skypeout/ , potom na Buy skype credit - zadej tvé skype jméno a heslo - po najetí uvidíš tvé aktivované služby - klikni na Buy SkypeOut Credit (důležité je, aby dole v liště byla ikonka zámku, kvůli bezpečnosti) - vyplň údaje o majiteli platební karty, kterou použiješ (používáš-li vlastní kartu, tak své údaje) - potom uložit (Save and use it now nebo pokud chceš tuto adresu použít jenom pro tuto jednu platbu, tak Use this address only once) - na další stránce je způsob, kterým chceš za kredit platit - potom se ti objeví resumé objednávky a zadávání údajů o platební kartě (zrušit lze klepnutím na Cancel Order), pokud souhlasíš, tak vyplň Credit card number - 16 číslic na přední straně karty, Expiration date(datum platnosti) - zadává se ve tvaru MM/RR (MM- dvojčíslí měsíce, ve kterém končí platnost platební karty, RR- poslední dvojčíslí roku, ve kterém končí platnost platební karty), Name of card holder - jméno a příjmení majitele karty (je uvedeno na kartě), Card Verification Code - poslední trojčíslí ze zadní strany karty. Po odeslání objednávky tě následující stránka bude informovat o jejím přijetí. Tak zhruba do deseti minut bude kredit připsán na tvůj účet. Pozn.:vyzkoušel jsem nákup kreditu přes Bank Transfer, postup je obdobný jak u nákupu kartou, jen s tím rozdílem, že při nákupu kreditu najedete na položku Bank Transfer a  závěrečná stránka vám dá pouze údaje o účtu, na který zašlete požadovanou částku (zajdete do vaší banky nebo zaplatíte přes net - např. servis24). Nevýhoda - připsání trvá asi 7 dní, Výhoda - platí se v Kč na účet Skype u Raiffeisen Bank Praha, takže odpadá poplatek za platbu do zahraničí (u nákupu kartou je taky nulový poplatek) a transakce je naprosto bezpečná (tak jak když platíte složenku za elektriku). Tomu kdo nespěchá s okamžitým připsáním kreditu vřele doporučuji.

Voláme se SkypeOut - všechna telefonní čísla je potřeba zadávat v mezinárodním formátu, např. +420xxx... Tedy se znaménkem plus na začátku, potom národním směrovým číslem (420 pro ČR) a následně lokální směrové číslo nebo přímo koncové telefonní číslo. Číslo můžete uložit do kontaktů (viz volba Přidat uživatele), napsat jej do rámečku ve spodní části programu nebo vyťukat na číselníku v záložceVolat. Po potvrzení volaného čísla nás program bude informovat o realizaci volání. Doba vytáčení je různá - na pevné linky během několika málo vteřin, při volání na mobilní telefony je doba v průměru o něco delší. Pokud se dovoláte na telefonní číslo, které je právě obsazeno, program se zachová jako při volání z běžného přístroje. Pokud má volané číslo aktivovanou virtuální hlasovou schránku, uslyšíte uvítací vzkaz a můžete zanechat zprávu majiteli linky. Pokud volaný účastník nemá aktivovanou virtuální hlasovou schránku, uslyšíte běžný obsazovací tón. Zpoplatněno je samozřejmě i dovolání se na záznamník. Pokud voláte na telefon, který zobrazuje příchozí telefonní čísla, neuvidí při příchodu hovoru ze Skype žádné telefonní číslo, ale pouze hlášku o potlačení čísla volaného. Volaný účastník tak nemůže využít službu zpětného volání. Účtuje se každá započatá minuta hovoru. V některých případech pokračovalo načítání vteřin i ve chvíli, kdy druhá strana již hovor ukončila, teprve po stisku červeného tlačítka pro ukončení hovoru došlo k přerušení počítání. Vždy se raději přesvědčte, že hovor byl ukončen, tzn. nevidíte dialog hovoru.

Výpis hovorů a další služby - klepnutím na Soubor - Můj Skype účet - se otevře internetový prohlížeč s přihlašovacím dialogem pro přístup k vašemu účtu. Pokud máte aktivovanou službu SkypeOut, můžete využít detailní přehledy o uskutečněných hovorech. Stačí v nabídce My Account klepnout na volbu Call list. Volbou v roletce Show můžete určit, kolik záznamů se má vypisovat v rámci jedné stránky. Každý řádek znamená jeden uskutečněný hovor a najdeme zde všechny důležité informace, které se ke každému hovoru vztahují - Date (datum), Number (volané telefonní číslo), Destination (konkrétní země),Rate/min (sazba za minutu), Duration (doba trvání), Price (cena). Klepnutím na tlačítko Export se provede export dat za celý měsíc ve formátu CSV. Po jeho vytvoření se automaticky objeví dialog, který nabídne stáhnutí nebo přímo otevření tohoto souboru (např. v Excel). Pod odkazem All My Purchases naleznete přehled všech nákupů kreditů, které jste kdy učinili. Další odkaz My Download ukrývá nabídku na nákup dalšího kreditu.

* SkypeIn - zatím co služba SkypeOut umožňuje volat z počítače na běžné telefonní linky a mobily, SkypeIn funguje přesně opačně. Ke svému programu Skype získáte telefonní číslo, na které vám může kdokoliv zavolat, a pokud budete online, můžete hovor přijmout a komunikovat stejně, jako kdyby byl hovor veden v rámci dvou telefonních linek. Telefonní čísla SkypeIn se tedy chovají jako jakákoliv telefonní linka - není mezi nimi žádný rozdíl. Pokud byste si tuto službu chtěli pořídit, musíte ale zvážit několik důležitých faktorů. Zatím jsou v nabídce telefonní čísla pouze pro několik málo zemí a Česká republika mezi nimi není. Protože náklady v tomto případě nenese volaný, ale volající (ten kdo vytáčí vaše číslo SkypeIn), patrně by neměl příliš velkou radost, pokud by při každém volání musel platit tarif, jako kdyby volal do sousedního Polska nebo Velké Británie. To jsou totiž dvě z nejbližších zemí, jejichž číslo SkypeIn lze získat. Proto tuto službu nebudu detailně popisovat, ale v případě zájmu jsem ochoten zaslat návod na objednání na mail.

 

Skype video:

Základní nastavení videa se provádí v Nástroje - Nastavení - Video. Pokud vlastníte webkameru a chcete ji používat pro komunikaci přes Skype dejte zátržítko Povolit Skype video, v další položce Vybrat webkameru vyberte v rozbalovací roletce vaši kameru (bude v seznamu pouze pokud ji máte připojenou k vašemu počítači) a následně můžete otestovat webkameru kliknutím na odkaz Otestovat webkameru- otevře se vám okno Zkouška webkamery a pokud máte správně připojenou kameru, tak by jste se měli v okně vidět. Další položky v Nastavení - Video (Pokud hovořím, Automaticky přijímat video, Zobrazovat, že mám video) záleží na vašem rozhodnutí, jak moc si chcete chránit své soukromí. Jenom malá poznámka: zkušenost přímo s webkamerami nemám, používám ke své spokojenosti digi fotoaparát Fuji A205S, který po nastavení v menu fotoaparátu, se chová stejně jako webkamera. Doporučené systémové požadavky pro Skype video hovor jsou 1Ghz CPU, 512MB RAM, video karta alespoň s 16MB pamětí (také nejnovější instalovaný DirectX) a 512/256kbit (down/up) spojení.

 

Řešení problémů:

Zde uvedu pouze nejčastější problémy se Skype, další problémy, které se objeví na Skype, je nejlepší řešit individuálně, přímo na konkrétní situaci.

* Firewall - Program nefunguje po instalaci Service Packu 2 pro operační systém Windows XP - Ovládací panely - Brána firewall systému Windows - Obecné - Nepovolovat výjimky nesmí mít zátržítko -Výjimky - v seznamu by měl mít Skype zátržítko. Pokud v seznamu Skype chybí - Přidat program - vyhledat program Skype - označit ho - OK - udělat u Skype zátržítko.

* Zvuková zařízení - test Echo123 a mikrofon - pro vyzkoušení správného nastavení reproduktorů (sluchátek) a mikrofonu slouží zavolání uživatele Echo123 (Nastavení - Zvuková zařízení - Uskutečnit testovací hovor se Skype odpovídající službou). Jedná se o automat (zatím v angličtině), který vám sdělí, že po pípnutí můžete namluvit až 10 vteřinový vzkaz, který vám bude následně přehrán zpátky. Pokud tedy váš nahraný vzkaz i uslyšíte, máte jistotu, ze program funguje tak, jak má. Nejčastější problém bývá nefunkční mikrofon, u kterého může být nefunkčnost zapříčiněna více možnostmi. Nejvíce se setkávám s tím, že není nastaven ve vašem počítači - Ovládací panely - Zvuky a zvuková zařízení - Hlas - Záznam hlasu - Hlasitost - v Ovládání záznamu dejte šoupátko mikrofonu až nahoru. Pokud v Ovládání záznamu mikrofon chybí, tak nahoře Možnosti - Vlastnosti - Záznam - dejte zátržítko Mikrofon - OK - Ovládání záznamu se mikrofon objeví a dejte šoupátko až nahoru - křížkem vpravo nahoře zavřít - Udělat opět test s Echo123.

* Skype často padá - Program Skype často padá (chybové zprávy access violation nebo runtime error), případně nedojde ani ke spuštění programu - tento problém může být způsoben konflikty s funkcí DEP (Zabránění spuštění dat). Proto je lépe tuto funkci pro program Skype vypnout:

1.                klepněte na tlačítko Start - Nastavení - Ovládací panely,

2.                klepněte na ikonku Systém,

3.                klepněte na záložku Upřesnit,

4.                klepněte na tlačítko Nastavení v rámečku Výkon,

5.                klepněte na záložku Zabránění spuštění dat (DEP),

6.                klepněte na volbu Zapnout omezení spuštění dat pro všechny programy a služby kromě,

7.                klepněte na tlačítko Přidat... a zvolte Skype.exe (obvykle je ve složce C:\ ProgramFiles\Skype\Phone),

8.                klepněte na tlačítko OK pro potvrzení vaší volby,

9.                a restartujte počítač.

* Chyba #1101, #1102, #1103 - tyto chyby znamenají, že program se nemůže připojit k síti peer-to-peer. V takovém případě zkontrolujte internetové připojení. Případně je potřeba zkontrolovat nastavení portů pro odchozí provoz ve firewallu:

1.                v ideálním případě by měly být otevřeny všechny TCP porty (1 až 65535),

2.                pokud toto není možné, měl by být otevřen TCP port 443,

3.                pokud ani toto není možné, otevřete TCP port 80 pro všechny typy odchozího provozu,

4.                poslední možností je nastavení připojení skrze HTTPS/SSL proxy server.

* Chyba #3201 - program Skype nebyl řádně vypnut. Pro správné ukončení stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Alt+Delete. V otevřeném správci úloh klipněte na záložku procesů. Zde ze seznamu běžících procesů vyberte Skype a klepněte na ukončení. Nyní můžete spustit program Skype.

* Chyba #6101 nebo zpráva "Problém s výstupním zařízením" - program Skype nemůže korektně pracovat s výstupním zařízením. Tedy se sluchátky nebo reproduktory. V tomto případě nejprve stáhněte aktuální verzi ovladačů zvukové karty. Následně se přesvědčte, že v menu Nastavení - Zvuková zařízení je nastaven ovladač zvukové karty.

* Chyba #6102 nebo zpráva "Problém se záznamovým zařízením" - Skype nemůže najít mikrofon (nebo jiné nahrávací zařízení), které by bylo korektně nainstalováno v systému. Pokud mikrofon máte připojený k počítači, stáhněte nejprve aktuální verzi ovladačů ze stránek výrobce vaší zvukové karty nebo zakládní desky (v případě, že je zvuková karta integrována na základní desce). Problém může být také způsoben programy, které fungují místo regulérního ovladače zvukové karty. V takovém případě je potřeba nastavit v programu Skype (menu Nastavení - Zvuková zařízení) běžný ovladač používané zvukové karty.

* Chyba #6503, #6504 - síť SkypeOut je momentálně přetížena. Zkuste volání opakovat za 15 až 30 minut.

* Chyba #8401 - tato chyba se týká uživatelů verze Skype pro počítače MacOS. V případě jejího výskytu stáhněte aktuální verzi programu Skype.

* Chyba #9403, #9407, #9408 - tyto chyby znamenají problém s vaším účtem SkypeOut, který dočasně může znemožnit provoz této služby spolu s vaším účtem. V případě této chyby kontaktujte prosím technickou podporu.

* Chyba #9500 - tato chyba znamená, že volané číslo neexistuje.

* Chyba #9504 - služba SkypeOut se nemohla připojit k příslušným serverům. Tato chyba má dočasný charakter. Zkuste volání opakovat za 15 až 30 minut.

* Chyba #10408 - tato chyba znamená, že telefonní síť nemohla dosáhnout volané číslo v určeném časovém limitu. Tato chyba bývá zpravidla dočasná, zkuste opakovat volání později.

* Chyba #10404, #10484, #10410 - vytáčené číslo není ve správném formátu. Správný formát je "+(směrové číslo země)(lokální směrové číslo)(číslo volaného)" (bez uvozovek a závorek).

* Chyba #10487 - volání bylo nepředvídaně přerušeno veřejnou telefonní sítí. Tato chyba se vyskytuje pouze ojediněle a při dalším volání by se již neměla objevit.

* Chyba #10500, #10503 - přetížená síť. Zkuste volání opakovat za 15 až 30 minut.

* Neaktuální status kontaktu - ukončit Skype - pravým tlačítkem myši na ikonku dole na liště - zadat ukončit (tím zmizí i Skype.exe ve spuštěných procesech). Windows průzkumníkem najděte souborshared.xml, před tím pro jistotu povolte zobrazování skrytých složek (v průzkumníku-Nástroje-Možnosti složky-Zobrazení-Zobrazovat skryté soubory a složky), shared.xml by měl být v adresáři C:\Documents and Settings\Vase Windows Jmeno\Data aplikací\Skype - Smažte soubor shared.xml (klidně dvojhmatem Shift-Delete) - Spusťte znovu Skype - Skype si automaticky vytvoří nový soubor shared.xml - Skype si do shared.xml ukládá IP adresy tzv. supernodů, neboli počítačů s veřejnými adresami se spuštěným Skype, přes které potom komunikuje. Vyměňuje si přes ně i signály o stavech Skype - status - vašich kontaktů. Když Skype přinutíte, aby tento seznam ve vašem počítači obnovil, tak je možné, že si nalezne lepší a rychlejší "cestičky". To se může projevit i na zlepšení kvality hovoru.

 

Novinky a doplňky:

» Od 4.7.2007 je k dispozici verze 3.2.0.175 «
Download
(Novinky oproti verzi 3.1: Možnost odesílání peněžních prostředků prostřednictvím služby PayPal, snadnější přístup do svého účtu na Skype, jiné zobrazování Nastavení atd.)

Starší verze Skype pro Windows

Skype 1.4.0.84
 Skype 2.0.0.103
 
Skype 2.5.0.126
 
Skype 3.0.0.205

 

 
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>