Jdi na obsah Jdi na menu
 


Maturitní otázka číslo 5: Hardware PC - externí zařízení

(Monitor, klávesnice, myš, tiskárna, scanner, samostatná zařízení)

CRT monitory

Klasické monitory, které jsou používány ve většině domácností. Moderní monitor musí mít certifikát TCO, označen

nálepkou na okraji monitoru. Nevýhodou jsou velké rozměry, starší modely jsou méně šetrné ke zraku. Výhody jsou

kvalitní obraz a výhodná cena.

U katodových (CRT) monitorů je v zadní části umístěna trojice elektronových děl, které vysílají směrem ke stínítku

obrazovky tři svazky elektronových paprsků. Elektrony z těchto svazků při dopadu na luminiscenční vrstvu stínítka

vyvolávají základní barvy (červenou, zelenou a modrou). Kombinací těchto barev o různé intenzitě vznikají všechny

zobrazované barvy. Trojice elektronových svazků je magnetickým polem cívek vychylována tak, aby postupně

překreslila celou obrazovku. Protože rozsvícený bod obrazovky rychle pohasíná, je u katodových monitorů velmi

důležitá snímková frekvence (kolikrát je za jednu sekundu obrázek na obrazovce překreslen). Měla by být nastavena na

hodnotu alespoň 72 Hz, jinak monitor viditelně bliká (nejlépe 85 až 100 Hz).

LCD monitory

U nás stále ještě méně časté (jejich rozšíření limituje zejména jejich cena, která je dvakrát až čtyřikrát vyšší než cena

obdobného CRT monitoru). Nevýhody jsou výše zmiňovaná vysoká cena, u starších typů dlouhá odezva ( = přechod z

jedné barvy do druhé, tento údaj je důležitý např. při sledování filmů), u levnějších typů může být nekvalitní obraz, může

pracovat jen ve standardním rozlišení (při nestandardním rozlišení se výrazně zhorší kvalita a zobrazení především

textu). Výhody jsou malé rozměry, šetrnější ke zraku, nízká spotřeba elektrického proudu.

LCD displeje s aktivní TFT maticí

Každý obrazový bod matice je aktivně ovládán jedním tranzistorem. Aby vznikl obraz, potřebujeme světlo a barvu.

Světlo je zajišťováno podsvětlujícími katodami, které jsou u těchto displejů velice jasné. Primárně jde o světlo bílé a je

na LCD technologii, aby vyprodukovala výslednou barvu, kterou můžeme složit ze tří barevných složek - červené,

zelené a modré. Pro každou tuto barevnou složku každého pixelu existuje jeden tranzistor ovládající tekuté krystaly.

Tekuté krystaly

Jsou to materiály, které pod vlivem elektrického napětí mění svoji molekulární strukturu a díky tomu určují množství

procházejícího světla. Každý obrazový bod je ohraničen dvěma polarizačními filtry, barevným filtrem (pro červenou,

zelenou a modrou) a dvěma vyrovnávacími vrstvami. Tranzistor náležící k obrazovému bodu kontroluje napětí, které

prochází vyrovnávacími vrstvami, a elektrické pole pak způsobí změnu struktury tekutého krystalu a ovlivní natočení

jeho částic.

Protože se obrazový bod skládá ze tří barevných sub-pixelů, vznikají tak statisíce až miliony různých barev, ačkoliv

tekuté krystaly stále nejsou tak přesné, aby dokázaly zobrazit 32bitovou barevnou hloubku, tedy plných 16 777 216

barev.

Problémy s LCD monitory

Problém první - úhel pohledu

Problémem je změna jasu či deformace barevných odstínů při jiném než přímém úhlu pohledu. Tento jev je v podstatě

definován způsobem výroby displeje. Pravděpodobně nejlepší technologií výroby je tzv.

Multi-Domain Vertical

Alignment od Fujitsu. Široké pozorovací úhly až kolem 160° jsou zajištěny použitím „výčnělků" (protrusions), které, jak

je zřejmé z obrázku, taktéž částečně blokují průchod světla. Díky vertikálnímu uspořádání tekutých krystalů jsou pro

změnu zajištěny skvělé doby odezvy. Obecně lze tento problém v současné době považovat již za vyřešený, solidní

aktivní displeje dosahují hodnot 140°/140°, 170°/170°. Určitou exkluzivitou v této oblasti jsou monitory firmy EIZO s

178°/178°.

Problém druhý - doba odezvy

Tento parametr vás bude trápit především u dynamických scén. Prostě lehké zklamání především pro náruživé

počítačové hráče. Ale nezoufejme. Doba odezvy LCD displeje se skládá ze dvou položek. První, doba náběhu, bývá

kratší a definuje, za jak dlouho se rozsvítí zobrazovací bod na požadovanou úroveň. V současné době se pohybuje od 3

do 10 ms. Druhý parametr, doba dosvitu, je delší a definuje, za jak dlouho se utlumí svit zobrazovacího bodu na

požadovanou úroveň. V současné době se tato hodnota pohybuje od 8 do 15 ms. Obě hodnoty je nutné ve finále sečíst a

dostanete celkovou dobu odezvy (orientačně od 12 do 25 ms). Jaký bude vliv na dynamické scény? To je otázka. Pro

běžnou práci a animaci dostačují celkové hodnoty odezvy na horní hranici, pokud ovšem vyžadujete od svého displeje

zobrazování scén v akčních hrách (vysoká hodnota fps*), zvolte displej s nižšími hodnotami.

V této oblasti obecně platí pravidlo, že čím větší monitor, tím vyšší hodnoty odezvy. Ovšem v poslední době je

prolomeno i toto pravidlo. Například společnost SONY u svého výrobku SDMHS94P (19" LCD) dosahuje špičkových

12 ms, což je u takto velkého displeje v současné době špičková hodnota běžná spíš u 17" LCD panelů.

Problém třetí - barvy

Běžným uživatelům může připadat tento problém jako triviální, ale v oblasti DTP je natolik závažný, že nákup LCD

displeje na této položce prostě zkrachuje. Především díky firmě EIZO je ovšem prolomena i tato dříve nepřekonatelná

překážka. Na podzim tohoto roku firma představila model EIZO CG220 se 14-bit zpracováním barev. Jedná se o první

LCD monitor na světě, jehož barevný rozsah pokrývá gamut AdobeRGB! (o 50 % více než dosavadní sRGB).

Problém čtvrtý – fyzické rozlišení a velikost

Je celkem známý fakt, že LCD je displej, který je definován svou skutečnou zobrazovací úhlopříčkou. Polopatě řečeno,

stejné LCD vám udělá stejnou službu jako o jeden palec větší CRT. Tedy 17" LCD běžně nahrazuje 18" CRT. S tímto

faktem jsou také spojena fyzická rozlišení. Pro 17" běžně 1024 x 768 a pro 19" 1280 x 1024. Pro rozlišení LCD ovšem

existuje jedno ALE, a to dost výrazné. Pokud chcete zapnout jiné než fyzické rozlišení, počítejte s tím, že obraz už

nebude tak špičkový. Díky různým technikám interpolace se „změkčí". Tento jev řeší každá firma po svém, asi

nejběžnější je zobrazení 1:1, kdy se prostě zmenší zobrazovaná plocha. Takže máte dvě možnosti, buď pojedete ve

fyzickém rozlišení, nebo se smíříte s horším zobrazením v plné ploše. Osobně spatřuji tuto nevýhodu proti CRT za

nejpodstatnější v současné době a zřejmě nebude nikdy odstraněna při zachování stávajícího principu zobrazení. Zkrátka

unifikace a sjednocení vládne světu.

Problém pátý – je černá skutečně černá?

Jak jsme na počátku uvedli, je princip zobrazování aktivní masky vázán na jeho podsvícení a další parametry. Tento jev

především u starších modelů způsobuje zobrazování černé jako šedé. Parametr definující kvalitu displeje jako maximální

kontrast a udává se poměrem 1:x00. Hodnoty kvalitnějších LCD dosahují 1:500 až 1:700 a u těch nejlepších 1:1000. Na

druhou stranu je nutné brát ohled také na maximální hodnotu svítivosti (200 až 400 cd/m2, pro kvalitní CRT do 280

cd/m2).

Prakticky

Výrobci kvalitnějších LCD monitorů a grafických adaptérů vybavují své výrobky tzv. DVI konektorem. Existují dvě

normy DVI-I (pro analogový a digitální přenos) a DVI-D (obsahuje pouze tři řady pinů bez menší, analogové skupiny).

Obecně je jasné, že plně digitální přenos není citlivý na vysokofrekvenční rušení, ale často na krátkých a kvalitně

stíněných kabelech rozdíl nepoznáte.

Odolnost a čištění LCD monitoru

LCD displej se již bohužel nevyznačuje centimetry skla, které se nedají jen tak poškodit. Vyžaduje jemnější a i z

hlediska uživatelů citlivější zacházení. Pro čištění LCD se doporučuje využívat buď speciálních čisticích prostředků

nebo vlhkého hadříku k tomu určeného. V žádném případě na monitor netlačte silou, jak to děláme běžně u CRT, a

nepoužívejte rozpouštědla! Existují také speciální ochranné fólie na LCD displeje, ale pokud chcete opravdu solidní

výrobek, zaplatíte za něj od 1000 až do 3000 Kč podle velikosti. Takže zdůrazněme doporučení: moc na LCD displej

nesahejte.

Vadné body na LCD

Výroba LCD displejů nepatří zrovna mezi nejjednodušší. I v současné době, kdy je tato technologie propracovaná k

dokonalosti, se může především u levnějších výrobků vyskytnout tzv. „vyhaslý bod". Řada prodejců se k této

problematice staví různě**, doporučuje se monitor zakoupit osobně a nechat si jej zkontrolovat například pomocí Nokia

Monitor Testeru.

** „Vady pixelů jsou charakteristické pro LCD panely vzhledem k použité technologii. 15" displej se standardním

rozlišením 1024*768 dpi obsahuje přibližně 2,4 milionu bodů. Při tomto množství bodů je téměř nemožné, aby všechny

body pracovaly bezchybně. Proto jsou tyto panely již ve výrobě zařazovány do 4 kategorií dle normy ISO 13406-2, která

specifikuje povolené množství vadných bodů v jednom jejich milionu. Při menším počtu vadných bodů tedy nemůže být

displej uznán vadným" (úryvek z instruktáže pro vyřizování vad na LCD jednoho z nejmenovaných internetových

obchodů – opravdu „diplomatické").

Použití LCD

Pro osobní použití je již volba jasná: LCD. Pokud chcete LCD displej na běžnou kancelářskou práci, vyhoví vám

prakticky každý výrobek. Pokud jste náruživými hráči, zvolte LCD 17" nebo ti movitější 19" s dobou odezvy kolem 12

ms. Pokud pracujete s CAD technologiemi, zvolte pomalejší LCD s velkou úhlopříčkou. No a pokud pracujete s grafikou

na profesionální úrovni, zvolte LCD s 10bitovou technologií od firmy EIZO. Na klasické monitory prostě budou muset

běžní uživatelé postupně zapomenout, pokud nebudou chtít koupit opravdu "něco" nestandardního z produkce levných

nebo specializovaných výrobců. Co se týká zobrazovací frekvence, tu nemusíte příliš řešit. LCD monitory prostě

neblikají.

Výrobci:

Sony - v současné době se spíše zaměřují na LCD monitory a v tomto oboru patří ke světové špičce, japonský

výrobce

Samsung - korejská značka s dlouhou tradicí, má továrnu i na Slovensku

Neovo - nemá takové jméno jako konkurence, ale již dlouho přesvědčuje o tom, že vyrábí kvalitní LCD monitory

LG - nevyrábějí tak kvalitní monitory jako ostatní konkurence, monitory nemají tak vysokou úroveň

Hyundai - korejská značka

NEC

Klávesnice

Slouží ke komunikaci a zadávání údajů do počítače.

Podle počtu kláves:

Standardní (84 kláves)

Rozšířené (101-102 kláves)

Podle způsobu připojení k PC:

Bezdrátové

WiFi

Bluetooth (fungují na větší dálku než WiFi)

Drátové

ASCII kód je množina 256 čísel, které reprezentují jednotlivé znaky, každá klávesa má přiřazen SCAN kód, který určuje

fyzické tlačítko na klávesnici, podle stavu klávesy CAPS LOCK nebo SHIFT se rozliší, zda se jedná o velké nebo malé

písmeno.

Výrobci:

Logitech

Microsoft

Samsung

Chicony

Myš

Myši se v prostředí Windows používají od vzniku operačního systému Windows 3.11. Rozdělujeme je:

Podle snímače pohybu:

Optické

přesnější (vyšší rozlišení v dpi) než kuličkové

není problém s čištěním

Kuličkové

zastaralé

kulička se často špiní a je nepřesná

hodně poruchové

Laserové

nejnovější a nejpřesnější model

zatím jen jediný model (Logitech MX 1000) – bezdrátový

Podle způsobu připojení k PC:

Bezdrátové, bezdrátové Bluetooth

Drátové (USB, PS/2, DIN)

Výrobci:

Microsoft

Acer

Logitech

Genius

Dexa

Tiskárny

Jehličkové

zastaralé typy

pouze černobílé

9-24 jehliček (24 jehliček vytváří kvalitnější obraz)

výhoda: levný tisk

použití: kancelářské aplikace, tisk rozsáhlých sestav

Inkoustové

nanášení miniaturních kapek inkoustu (dnes až 2 pl) na papír

výhodná pořizovací cena

zásobníky na barvu (cartridge) – barva cartridge záleží na značce tiskárny

dva hlavní systémy:

Inkjet (piezoelektrická) - Epson

Bubblejet (odpařovací) – HP, Cannon

velmi kvalitní černobílý i barevný tisk (i fotokvalita)

nevýhoda:vyšší náklady na tisk

Laserové

vyšší pořizovací cena černobílých, vysoká pořizovací cena barevných

kvalitní černobílý i barevný tisk

vhodné pro vyšší zatížení (síťové tiskárny ve firmách)

nanášení práškového toneru (barviva) na papír aktivovaný laserovým paprskem

Termosublimační

nanášení roztaveného barviva (jako voskového) na papír

vynikající kvalita fototisku

nevýhoda: vysoké náklady na tisk

vhodná pro domácí použití k tisku maloformátových fotografií

Výrobci:

Hewlett Packard

Epson

Canon

Scannery

Čtecí zařízení, které snímá grafické informace z papírové předlohy do bitmapového formátu. Scannery jsou buď

samostatné nebo integrované (v tiskárnách). Jejich kvalita se určuje podle rozlišení. K počítači připojeny přes port USB

(dříve LPT – paralelní).

Ruční

zastaralé typy

Ploché (stolní)

v současnosti nejpoužívanější

principy např. CCD, CIS

použití hlavně v domácnostech a kancelářích

PMT (rotační)

používají elektronku (fotonásobič)

použití v tiskárnách a grafických studiích

Knižní

skenování atypických předloh, např. knih

Filmové

skenují z filmových předloh

mají vysoké rozlišení

použití v grafických studiích

Výrobci:

Umax

Hewlett Packard

Genius

Mustec

Microtec

Canon

Digitální fotoaparáty

umožňují fotit i nahrávat videoklipy (jen u některých typů)

data ukládají na paměťové karty – Compact Flash, MMC, SD, XD

rozlišení se udává v megapixelech

optimální rozlišení je 3-5 megapixelu

u profesionálních fotoaparátů až 15 megapixelů

kvalita obrazu závisí jak na rozlišení tak i na optice

k počítači se připojují přes porty USB, Firewire

Výrobci:

Olympus

Canon

Sony

Minolta

Hewlett Packard

Panasonic

Kamery

Analogové kamery

horší kvalita

starší typy

videozáznam ukládá na pásku

rozlišení: plný PAL – 720 x 576

velké rozměry přístroje

komunikace s PC přes kompozitní kabel nebo S-videokabel

komunikace s televizí

Výrobci:

Sony

Panasonic

Canon

Digitální kamery

dobrá kvalita videozáznamu

umožňuje i fotit

záznam ukládá mini DV (malá videopáska) nebo na DVD

malé rozměry přístroje

vysoká pořizovací cena

komunikace PC pomocí USB a Firewire

Výrobci:

Sony

Canon

Panasonic

Olympus

PDA

malý příruční počítač

některé typy umí i volat a fotit

většina typů má dotykový displej

displej je ovládán pomocí speciálního pera

nemá klávesnici

mají operační systém – Windows Pocket PC, Palm OS

některé typy mají tzv. Dock (port s nabíječkou a s datovým kabelem k PC)

přes některé PDA se dá i tisknout, dražší typy mají infračervený port IrDa a Bluetooth

Výrobci:

Hewlett Packard

Palm

Sharp

HTC

Acer

Compaq

Handspring

 
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>