Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní pojmy týkající se Internetu

 

Prohlížeč (Browser)

Nástroj, který jednoduchým a účinným způsobem umožňuje procházení a prohlížení webových stránek. Příkladem moderního prohlížeče je např. program Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera a Netscape Navigator.

 

Webová stránka (Web Page)

Základní informační jednotka webu. Je samostatným dokumentem obsahujícím určité informace. Jsou psány v jazyce HTML. Nejdůležitějším prvkem stránky je hypertextový odkaz. Obsahují-li stránky i animaci nebo video, pak se nazývají dynamické stránky.

Zjištění zdrojového kódu stránky: Nabídka: Zobrazit, podnabídka: Zdrojový kód.

 

Domovská stránka (Home Page)

Kliknutím na ikonu internetového prohlížeče se objeví na obrazovce vstupní stránka, které se říká domovská.

Nastavení domovské stránky: Nabídka: Nástroje, podnabídka: Možnosti Internetu, Záložka: Obecné – domovská stránka.

 

WWW (World Wide Web)

Obrovská celosvětová pavučina propojených počítačů s internetovým informačním materiálem, k němuž má každý uživatel Internetu přístup. Webová stránka je dokument ve formátu HTML, který obsahuje odkazy (hypertexty).

 

Hypertextový odkaz (Hyperlink)

Objekt, který je umístěný na webové stránce a který umožňuje skok na další webovou stránku. Je zvýrazněn podtržením nebo barvou a kurzor myši nad ním mění tvar obvykle na ručku, vybízející ke stisknutí levého tlačítka myši. Někdy jsou tyto odkazy nahrazený obrázkem, který má stejnou funkci.

Odkaz vede na:

  1. jiné místo na stejné stránce
  2. libovolnou stránku v rámci Internetu

Odkazy mohou být textové nebo obrázkové. Jsou většinou podtržené a zobrazeny jinou barvou. Při najetí myší na odkaz se tvar kurzoru změní na ručičku. Ve spodním řádku prohlížeče (stavovém řádku) se zobrazí URL adresa stránky, na kterou odkaz vede.

 

Surfování (brouzdání)

Označují procházení nebo toulání se mezi stránkami webu pomocí odkazů.

 

Web server

Počítač trvale připojený do internetové sítě, specializovaný na rychlé vyřizování žádostí o webové stránky, které jsou na něm uložení.

 

 

FTP (File Transfer Protocol)

Služba Internetu umožňující přenášení souborů, které nejsou webovými stránkami. Chceme-li si „stáhnout“ do svého počítače některý z nalezených souborů, využijeme tuto službu.

 

Adresa URL (Uniform Resource Locator)

Adresa webové stránky. Pro vyhledání webové stránky na Internetu potřebuje prohlížeč znát její adresu nazývanou URL. Pomocí tohoto typu adresy jsou všechny stránky na Internetu jednoznačně určeny. To znamená, že na Internetu neexistují 2 různé stránky se stejným URL. Adresa je jedinečná, dovede nás k jednoznačně definované stránce.

 

IP adresa

Aby byl v Internetu určitý pořádek, musí být každý server označen. Každý server Internetu má proto svoji číselnou adresu – říká se jí IP adresa. Ta je složena ze čtyř čísel oddělených tečkou – např. 192.168.52.13.

(Příklad: server = www.seznam.cz = 212.80.76.18)

 

Doména je textová adresa počítače.

Např.  IP adresa                213.29.7.27

doména                 www.centrum.cz

Příkaz ping zjistí IP adresu a dobu odezvy serveru. Zapisuje se do příkazového řádku.

Př. ping seznam.cz  194.228.32.3, volny.cz 212.20.96.22

 

Doménový server DNS (Domain Name Server)  převádí textovou adresu na číselnou adresu.

 

Doménové jméno se skládá z domén oddělených tečkou.

Rozdělení domén

§  doména 1. řádu – národní, generická doména, přiděluje se podle země (cz, sk, de) nebo oblasti působení (com, edu).

§  doména 2. řádu – vytváří se v rámci domén 1.řádu, registrace je zpoplatněna, např. název firmy, služby, správce národní domény – www.nic.cz – registruje placené domény 2. řádu

§  doména 3. řádu – rozděluje doménu 2. řádu na dílčí celky, standardně se používá www.

 

Adresy pro WWW a FTP

Adresy pro prohlížení WWW a přenos souborů se nazývají URL (Uniform Ressource Locator - jednoznačné určení zdroje). URL přesně identifikuje umístění souboru v síti Internet.

protokol://adresa serveru/adresář/soubor

Skládá se z protokolu, adresy serveru (domény), adresářové cesty, názvu souboru.

př. http://www.chip.cz/novinky/?clanek=9037

   protokol    doména  adresářová cesta

 

Adresy elektronické pošty

uživatel@adresa serveru

Část adresy před @ si může volí uživatel sám, nelze však použít v doméně již existující název. Za @ je název domény, ke které je elektronická adresa přiřazena. Bývá to adresa internetové domény uživatele nebo poskytovatele připojení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>