Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

ablutofobie - strach z prádla nebo koupání

acarofobie - strach z hmyzu a štípnutí hmyzem

acerofobie - strach z kyselosti

acrofobie  ( akrofobie ) – z vysokých míst

aerofobie – z pobytu na vzduchu, z průvanu

afefobie ( haptefobia, hafefobia ) – chorobný strach před dotyky

agorafobie -  z otevřených prostranství ( postižený se bojí přejít náměstí, ulici … )

achluofobie – ze tmy

aichmofobie – z ostrých předmětů

ailurofobie – z koček

akarofobie – z drobného hmyzu

akrifobie - strach pisatele, že napsal něco nesprávně či nevhodně

akrofobie - strach z hloubky

akustikofobie - strach z hluku

akustofobie – z mraků

alektorofobie - strach ze slepic

algofobie – z bolesti vlastní či cizí

alienofobie – ze všeho cizího, pocit odcizení

amatofobie – z prachu

amaxofobie – z dopravních prostředků a především z jízdy v nich

amychofobie – z drápů, spárů a poškrábání

androfobie – z mužů

anemofobie – z větru

anginofobie – z udušení

antropofobie - strach z lidí

apeirofobie – z nekonečna

apifobie – z včel

aquafobie – ( hydrofobie ) z vody

astrofobie, astrofobie – z hromu a blesku

atefobie – ze zničení

aurofobie - strach ze zlata

autofobie – z osamění, případně ze sebe sama

aviafobie - strach z létání

bacilofobie – z bacilů a mikroorganismů

bakteriofobie – z bakterií

balistofobie – ze střel

barofobie – z tíže

basifobie ( basofobie ) – z chůze

batmofobie – ze schodů a schodišť

batofobie – z hlubin

batrachofobie – z žab a obojživelníků obecně

belemnofobie ( belenofobie, aichmofobie ) – z jehel, z ostrých předmětů

bestiofobie - chorobný strach ze zvířat

botanofobie - strach ze sazenic či rostlin

brontofobie – z hromu

cacofobie - strach z šerednosti

cenotofobie ( cainotofobie ) – z čehokoli nového

cibofobie ( sitofobie ), cibifobie – z jídla

coulrofobie - strach z klaunů

cyclofobie – strach z jízdních kol a jízdy na nich

cyberofobie – strach z počítačů a práce s nimi

cypridofobie – a) z jakékoliv sex. aktivity b) z venerických chorob

decidofobie - strach z rozhodování

defecaloesiofobie - strach z bolestivých stolic a bolesti střev

deipnofobie - strach z jídelny

demofobie - strach z lidí

démonofobie (daemonofobie) – z ďáblů, duchů a strašidel

dendrofobie - strach ze stromů

dentofobie – strach ze zubařů a zubařských zákroků

dermatosiofobie – strach z onemocnění kůže

dextrofobie – strach z věcí napravo od pozorovatele

dikofobie – ze soudu

domatofobie – z přebývání v domech

dromofobie – přecházet ulici

dysmorfofobie – z těl. znetvoření

dyspsychofobie – z možnosti zešílet n. stát se zločincem

eisotrofobie – ze zrcadel

ekleziofobie - strach z kostela

elektrofobie – z elektřiny

emetofobie – ze zvracení

enisofobie – z kritiky

enofobie – z alkoholických nápojů

entomofobie – z hmyzu

ephebifobie strach z teenagerů (z náctiletých lidi)

equinofobie - strach z koní

eremofobie – ze samoty

ergaziofobie – z práce n. šířeji z odpovědnosti

ergofobie – z práce, jednání, konání

erotofobie - strach ze sexu nebo sexuálních témat

erytrofobie (ereutofobie) – ze začervenání se, z červených objektů

eufobie - strach z dobrých zpráv

eurotofobie - strach z mužských genitálií

fagofobie – z polykání

fantomofobie – z přízraků

farmakofobie - strach z léků

febrifobie – z horečky ( častý u hypochondrie )

felinofobie - strach z koček (taky (ailurofobie, elurofobie, galeofobie, gatofobie)

finemafobie - strach z polibků

fobofobie - strach z vlastního strachu

fonofobie – z mluvení při koktavosti, příp. obecně z vlastního hlasu

fotofobie – světloplachost ( přecitlivělost na světlo ) – nejde o skutečnou fobii

frankofobie - strach z Francouzů

frigofobie - strach z chladu, chladných věcí

fronemofobie - chorobný strach z přemýšlení

galeofobie – z koček

gamofobie – z manželství

gatofobie – z koček

gaumafobie - strach z různých chutí

gefyrofobie - strach z mostů

geliofobie - strach ze smíchu

genofobie – z pohlaví

gepyrofobie - strach z přecházení mostů

gerascofobie - strach ze stárnutí

geumafobie – z různých chutí

gymnofobie – z nahého těla

gynekofobie ( gynofobie ) – z žen, odpor k ženám

hadefobie – z pekla

haematofobie ( hematofobie ) – z krve

hafefobie ( haptefobie ) – z doteků

hamarkofobie - strach z omylů

hamaxofobie – z vozidel

harmatofobie – z hříchu, omylu

harpaxofobie – ze zlodějů

hedofobie – z radosti

heliofobie – ze slunce a pobytu na prudkém slunci

helmintofobie – ze střevních cizopasníků a červů

herpetofobie - strach z plazů

hexakosioihexekontahexafobie - strach z čísla 666

hierofobie – z náboženství, z posvátných předmětů, z osob spojených s vírou, z obřadů

hippopotomonstrosesquippedaliofobie - strach z dlouhých slov ( sáhodlouhých shluku písmen)

homichlofobie – strach z mlhy

homilofobie – veřejně mluvit, strach z trestu

homofobie – ze svých sex. tendencí, z jiné homosexuální osoby

hyalofobie – ze skla

hydrofobie ( aquafobie ) – z vody, koupání, cestování lodí

hylofobie - strach z lesa

hypengyofobie - strach z odpovědnosti

hypertrichofobie – z nadměrného růstu chlupů po těle

hypnofobie – strach ze spánku

hypsofobie – z výšek a pádů z výšek

chaetofobie – strach z vlasů

cheimafobie – z chladu

cheirofobie ( cherofobie ) z veselosti

chiraptofobie – strach z cizích doteků

chorofobie – strach z tance

chromofobie - strach z barvy

chronofobie – strach z času, strach z jeho běhu

chronometrofobie – strach z hodin a měření času

iatrofobie - strach z ordinace lékaře nebo doktorů

ictofobie - strach z mozkové mrtvice

ideofobie  - strach z myšlenky

idrosofobie - strach z pocení

ichtyofobie – z ryb, odpor k rybám

iofobie – z jedů a otravy

isopterofobie – strach z termitů a hmyzu ve dřevu

kainofobie – ze změn a novot

kairofobie – ze zmeškání správné příležitosti

kakotechofobie - strach z nemotornosti

karcinofobie (kancerofobie) – z rakoviny

kardiofobie – z onemocnění, či poruch srdce

katagelofobie – strach z výsměchu

katotrofobie – ze zrcadel a jejich rozbití

keirofobie – ze stříhání a holení

kenofobie – z prázdných míst

keraunofobie – ze zasažení bleskem nebo el. proudem

kinezofobie – z pohybu

klaustrofobie ( klitrofobie ) – z uzavřených prostor

kleptofobie – strach stát se zlodějem, krást

klimakofobie – ze schodů

klimofobie – ze šplhání

kopofobie – z únavy

koprofobie – z výkalů

koumpounofobie - strach z knoflíků

kremnofobie – ze strží a srázů

krystalofobie ( hyalofobie ) – ze skla

kyberfobie – z počítačů

kyesofobie - strach z těhotenství

kynofobie – ze psů

laliofobie ( lalofobie ) – z hovoru ( zejména u koktavých )

levofobie – z věcí nalézajících se na levé straně těla

linofobie – z provazů

liticafobie – ze soudních procesů

locofobie – z určitého konkrétního místa

logizomechanofobie - strach z počítačů či práce na nich

logofobie – z vlastního mluveného projevu ( u koktavosti a poruch řeči ) spíše u dospělých než u dětí

lutrafobie - strach z vyder

lygofobie – z tmavých a zšeřelých míst

lysofobie – ze zešílení

lyssofobie - strach ze vztekliny

macrofobie - strach z dlouhého čekání

mageirocofobie - strach z vaření

maieusiofobie – z porodu

maniofobie – strach ze zbláznění se

mastigofobie – z trestání, bití, mrskání

medomalacufobie – strach ze ztráty erekce

megalofobie – z velkých věcí

mechanofobie – strach ze strojů

melissofobie ( apifobie ) – z včel

melofobie – z hudby

mikrofobie – z malých předmětů

molysmofobie – z nákazy

monofobie – z osamění

monopatofobie – z určité choroby

musofobie – z myší

myzofobie - strach před špínou, nákazou, znečištěním

nebulafobie - strach z mlhy (homichlofobie)

nekrofobie – z mrtvých těl

nelofobie - strach ze skla

neofobie – ze všeho nového

noctifobie ( noktifobie, nyktofobie ) – z noci, tmy a ticha

nomatofobie - strach z jmen

nosofobie – z nemocí a jejich následků

nostofobie – strach z návratu domů

novercafobie – strach z nevlastní matky

nucleomitufobie - strach z nukleárních zbraní

nudofobie – chorobný strach a rozpaky z nahoty

numerofobie – strach z čísel

nyktofobie – z temnoty a noci

obesofobie - strach z tloustnutí (pocrescofobie)

octofobie - strach z čísla 8

odontofobie – ze zubařů

odynofobie – z bolesti

oenofobie – strach z vína

ofidiofobie – ze zmijí, hadů

ofresiofobie – z pachů a vůní

ochlofobie – z davu a přelidněných míst

ochofobie – strach z vozidel

oklofobie – z davu

olfaktofobie - strach z některých pachů (podle některých zdrojů i z hluku)

ombrofobie – z bouřky a průtrže mračen

ommatofobie – z pohledu očí

onomatofobie – ze slyšení některých jmen, slov

ornitofobie – z ptáků

osmofobie ( osfresiofobie ) – z pachů

oxyfobie - strach z ostrých nástrojů

pagofobie - strach z sněhu a mrazu

panfobie – z neurčitého zla

panofobie ( pantofobie ) – ze všeho

parafobie – mírná fobie, kterou může jedinec kontrolovat

paralipofobie – z následků neprovedení rituálu nebo obsedantního příkazu či představy

paraskevidekatriafobie - strach z pátku 13.

parazitofobie - strach z parazitů

partenofobie – z dívek

parturifobie – z porodu

patofobie ( nosofobie ) – z nemocí a jejich následků

patriofobie – z dědičnosti

peccatofobie – z hříchu

pediculofobie (pedikulofobie) –  strach ze vší a zavšivení

pediofóbie – z hraček

pedofobie - strach z dětí

peirafobie – ze zkoušky, z veřejného vystoupení

peniafobie – z chudoby

pnigofobie – z udušení

pocrescofobie - strach z tloustnutí (obesofobie)

ponofobie – z bolesti, též z práce a přepracování

poriofobie - strach z cestování a navazování nových kontaktů s lidmi

potamofobie - strach z tekoucí vody

pseudofobie – ze lži

psychrofobie – strach z hladu

pyrexiofobie – strach z horečky

pyrofobie – z ohně

rabdofobie – strach z rákosky nebo kouzelnické hůlky

radiofobie - strach z ozáření

ranidafobie - strach z žab

rektofobie - strach z onemocnění konečníku

sarmassofobie - strach z milostných her

satanofobie – strach ze Satana

scelerofobie - strach dětí z nočních zlodějů a únosců

scriptofobie – strach ze psaní na veřejnosti

siderodromofobie – z jízdy vlakem

siderofobie – z bouře s blesky

sichmofobie - strach z ostří

sitofobie - strach z jídla

skolerofobie – z červů

skoptofobie – z toho být pozorován druhým

skotofobie – z temnoty

sociální fobie - strach z pití, psaní, mluvení, čtení před ostatními

stasibasifobie – postavit se a chodit ( obava ze ztráty těchto schopností )

stasifobie – postavit se

symbolofobie – z užívání symbolů

tabofobie - strach před vysycháním míchy

tafofobie ( tafefobie ) – a) z jeskyní b) z pohřbení zaživa

taurofobie – ze zvířat

teofobie – z boží odplaty za spáchané či domnělé hříchy

thanatofobie – ze smrti

tokofobie - ženský strach z porodu

topofobie – z některých míst

tremofobie – z třesu

tropofobie – strach z pohybu a změn

trichofobie – z chlupů a ochlupených předmětů

triskaidekafobie - strach z čísla 13

tuberculofobie – strach z TBC

uranofobie – strach z nebe

urofobie - strach z moči či pomočení se

vacciofobie –  strach z očkování

venerofobie –  strach z pohlavních nemocí

venustrafobie –  strach z krásných žen

verbofobie – strach ze slov a mluvené řeči

vermifobie –  strach z červů a střevních parazitů

vertigofobie –  strach ze závrati

vestifobie –  strach z šatů

virginitifobie –  strach ze znásilnění

vitricofobie –  strach z narození nevlastnímu otci

wiccafobie –  strach z čarodějnic a kouzelnictví

xanthofobie –  strach ze žluté barvy nebo slova žlutý

xenofobie – z cizinců, z neznámých lidí, neznámých míst

xenoglosofobie – z neznámých jazyků, z učení se jazykům

xerofobie – z doteku suchých povrchů, předmětů

xylofobie –  strach z dřevěných předmětů a lesů

zelofobie – ze žárlivosti

zemmifobie –  strach z velikých hlodavců, např. krys

zeusofobie –  strach z Boha nebo božstev

zoofobie – ze zvířat

 

 

 

 

 
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>